Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Update berijmingen

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn Psalm 34, 59, 64, 88 en 132 afgerond en op de website geplaatst. Psalm 8, 126, 127, 147 en 148 zijn verbeterd naar aanleiding van ontvangen feedback.

Een overzicht van alle afgeronde psalmen is hier te vinden.

Leids Kerkblad

Begin mei schreef Adriaan Molenaar, één van de dichters van De Nieuwe Psalmberijming een artikel voor het Leids Kerkblad, waarin hij zijn ervaringen deelt als dichter van De Nieuwe Psalmberijming. Lees hier het hele artikel

Psalm 8
Jan Pieter Kuijper

1. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven.
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!
U maakt uw luister wereldwijd bekend.
De hemel laat ons weten wie U bent.

Lees meer »

Psalm 34
Bob Vuijk

1. Er gaat geen dag voorbij
dat ik niet dankbaar voor God zing.
Stem in met mijn verwondering,
want machtig groot is Hij.
Ik was op zoek naar Hem,
riep tot Hem in een zware tijd.
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.
Mijn dank geef ik nu stem.

Lees meer »

Psalm 59
Jan Pieter Kuijper

1. Mijn God, bevrijd mij van de mensen
die onrecht doen en mij verwensen.
Mijn tegenstanders staan al klaar;
verlos mij uit het doodsgevaar.
Hoewel ik mij niet heb misdragen,
legt toch mijn vijand hinderlagen.
Word wakker, HEER, kijk naar mij om;
ze vallen aan, sta op en kom!

Lees meer »

Psalm 64
Adriaan Molenaar

1. God, luister, let toch op mijn klagen!
Verlos mij van wie mij bedreigt;
zorg dat die meute mij niet krijgt.
Red mij van wie zich zwaar misdragen
en mij belagen.

Lees meer »

Psalm 88
Jan Pieter Kuijper

1. Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER!
Mijn redder, geef een levensteken!
Mijn dagen vullen zich met smeken;
ik leg mij 's nachts stil voor U neer.
Ellendig is mijn hele leven;
ik ben ten dode opgeschreven.

Lees meer »

Psalm 126
Jan Pieter Kuijper

1. Het leek een droom, toch was het waar:
de HEER bracht ons weer bij elkaar.
Naar huis, naar Sion gingen wij.
Wat lachten we, we waren vrij!
De volken die het zagen, zeiden:
‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’
De HEER was met ons lot begaan.
Ja, Hij heeft wonderen gedaan!

Lees meer »

Psalm 127
Jan Pieter Kuijper

1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
heeft al je ploeteren geen zin;
het metselwerk stort toch weer in.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
de stad niet tegen kwaad beschut,
heeft waken op de muur geen nut.

Lees meer »

Psalm 132
Jan Boom en Jan Pieter Kuijper

1. HEER, denk er toch voortdurend aan
hoe David zwoegde, hoe hij leed
om zich te houden aan de eed
die hij U plechtig had gedaan.
Vergeet niet wat Hij voor U deed.

Lees meer »

Psalm 147
Jan Pieter Kuijper

1. Wat is het goed om God te eren,
om blij voor Hem te musiceren.
De HEER maakt van zijn stad van vrede
de mooiste stad van alle steden.
Zijn volk, van huis en haard verdreven,
zal Hij een nieuwe toekomst geven.
Hij zal de diep bedroefden helpen,
het bloeden van hun wonden stelpen.

Lees meer »

Psalm 148
Jan Pieter Kuijper

1. Zing halleluja, prijs de HEER.
Geef Hem vanuit de hemel eer.
Zing, engelen, aan één stuk door;
herauten, voeg je bij dat koor.
Zing, wolken, om zijn werk te loven,
met heel de sterrenpracht daarboven.
Zing halleluja, zon en maan,
door Hem zo wondermooi ontstaan.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2019 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.