Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Update berijmingen

Sinds de laatste nieuwsbrief is Psalm 7 afgerond en op de website geplaatst. Daarnaast zijn Psalm 23, 27, 73`en 80 gereviseerd naar aanleiding van ontvangen feedback. 

Een overzicht van alle afgeronde psalmen is hier te vinden.

Steun ons

Wist u dat het project 'De Nieuwe Psalmberijming' mogelijk gemaakt wordt door donateurs die door middel van giften het project steunen?
Wilt u ook een financieel steentje bijdragen? Dat kan door vriend te worden van de stichting of door een gift in te vullen in het blauwe vak op de website. Elke euro is welkom! Bijvoorbaat hartelijk dank.

Psalm 7
Jan Pieter Kuijper

1. HEER, red mij, er is haast geboden!
Een leeuwenbende wil mij doden.
Help mij, bevrijd mij uit hun muil;
U bent de God bij wie ik schuil.
Mijn God, als ik soms heb gelogen,
of goede vrienden heb bedrogen,
laat dan de vijand mij verslaan,
laat mij dan maar te gronde gaan.

Lees meer »

Psalm 23
Arie Maasland

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verkwikkend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en wil mij leren.
om in zijn spoor te gaan en Hem te eren.

Lees meer »

Psalm 27
Jan Pieter Kuijper

1. God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren?
Hij is de HEER, ik ben voor niemand bang.
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren.
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.
Toen ik werd aangevallen, hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
toch weet ik dat ik veilig ben bij God.

Lees meer »

Psalm 73
Jan Pieter Kuijper

1. Gods volk kan op zijn liefde aan.
Hij helpt wie op zijn wegen gaan.
Toch ben ik bijna uitgegleden,
want ik was boos en ontevreden.
Ik keek met afgunst naar het lot
van hen die leven zonder God.
Zij zijn gezond en eten goed,
terwijl een ander lijden moet.

Lees meer »

Psalm 80
Arjen Vreugdenhil

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.
Kom, koning van de heerlijkheid,
omgeef ons met uw majesteit.
God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn in uw bevrijdend licht.

Lees meer »

Psalm 131
Adriaan Molenaar

1. Ik wil mij niet verheffen, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Wat uitgaat boven mijn verstand
wijs ik bescheiden van de hand.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2019 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.